Angst- og konfliktcoach

Louise Hesselholt

Lider dit barn af angst?

Angst er den mest udbredte psykiske lidelse blandt Danmarks unge.

For nogle børn bliver angst desværre så dominerende i barnets indre og ydre liv, at barnet trækker sig fra (og undgår) vigtige hverdagsaktiviteter og dagligdags udfordringer.

Barnet begynder at melde afbud til sociale aktiviteter, stoppe med sport, undgå at sige noget i klassen, stoppe med at kunne sove på sit eget værelse, nægte at køre med bus osv. Heraf følger, at barnet ikke får øvet sig på at tackle og mestre de vigtige udfordringer, som udvikler barnet i positiv retning. Barnet udvikler en manglende tro på sig selv og sine færdigheder.Det er undgåelsesadfærd som reaktion på angsten. Undgåelsesadfærd er meget forståelig: Angst er en voldsom og pinefuld følelse, og undgåelse reducerer angsten effektivt. Desværre har undgåelsen, alvorlige og negative konsekvenser for barnets trivsel og udvikling: Det er derfor væsentligt at hjælpe barnet til at ophæve undgåelsesadfærden.

Som nærmeste pårørende er man selvfølgelig meget involveret og engageret i barnets udfordringer, men man kan være usikke på, hvordan og hvilke krav man kan stille i forsøget på at bryde den negative spiral.

 

Lær at håndtere angst og konflikter

Jeg tilbyder rådgivning, vejledning og udarbejdelse af udviklings- og handlingsplaner for børn / unge med angstproblemer.

 

Arbejdsområde: København og Nordsjælland

Telefonnummer: 27638586

Min baggrund

Jeg er uddannet speciallærer med stor viden og praktis erfaring i arbejdet med børn og unge med adfærdsmæssige udfordringer

 • 30 års erfaring fra skolesystemet med undervisning og udvikling af børn og unge med specielle behov
 • seminarieuddannet speciallærer 
 • Uddannet konfliktcoach
 • Rideterapeut
 • Diverse kurser udbudt af Psykiatri Fonden

Arbejdsmetoder

 • Kognitiv terapeutisk tilgang
 • Opøvelse af selvkontrol med accept som fundament
 • Indledende konsultationer i hjemmet
 • Relationsudvikling med nærvær som fundament
 • Etablerer jordforbindelse / grounding
 • Praktiske øvelser til at overvinde hverdagens udfordringer
 • Fysisk øvelser med fokus på en øget kropsbevidsthed
 • Coaching (én-til-én / gruppe)
 • Fortroligt samarbejde
 • Rideterapi